SKOGSBRUK

Skogsbruket på Nyborg är sedan länge en viktig del i gårdens ekonomi. Till och med 1950 hade gården sitt eget sågverk, men då verket inte användes lades det ned.

I dag bedriver man ett aktivt och rationellt skogsbruk, men arbetar med externa skogskonsulter, som i nära samråd avgör insatser.

Det virke som levereras från Nyborg är sedan 2009 FSC®-certifierat och sedan 2009 även PEFC-certifierat. I allt skogsarbete anlitar vi entreprenörer.