GÅRDENS HISTORIA

Under åren 1410-1429 beboddes Nyborg av underlagmannen i Uppland, Väpnaren Niclis Mattisson. Senare blev Nyborg klosterfilial till Cisterniencerorden Sko och Arnö.

Under 1500-talet tillhörde det Kronan och förlänades av Gustav II Adolf till familjen Oxenstierna. Beata Oxenstierna, gift med Erik Ulfsparre, uppförde den nuvarande huvudbyggnaden 1630-50, på en husgrund med okänd ålder.

Därefter har Nyborg haft många ägare och under tiden 1750-1822 ägdes det av familjerna von Kocken och Drufva. Familjen Drufva lade ner mycket energi på Nyborg och byggde bl a om husets valmade tak till nuvarande raka sadeltak. Familjen Drufva dog ut på Nyborg och gården blev under hela 1800-talet en handelsvara. 7 ägarbyten ägde rum bara under 1800-talet.

1905 köptes gården av Linus Liberg, ”bruksdoktorn”, som gav den till sin dotter och måg, Sigrid och Per Johan Högfeldt. Nyborgs gård har sedan dess fortsatt att ägas inom familjen och utvecklats inom flera olika områden, bl a jordbruk och rapsoljeframställning.

Gården drivs idag av Nils Bosson i fjärde generation.