VILTVÅRD

Jakt och viltvård sker på ett aktivt och naturnära sätt sedan generationer tillbaka. Nyborgs mål är att skapa ett så pass viltanpassat område som möjligt där viltstammar lever utan att skada skog, vatten och åker. Viltvården är en mycket viktig länk mellan jordbruk, skogsbruk och naturvård.

Några arbeten som man utfärdar är bl a:
– viltåkrar i skog och åkerlandskapet
– stödutfodring vid behov
– anläggning av våtmarker och mindre dammar
– plantering av remisser och häckar