VÄXTODLING

Spannmål och klimat
De goda, bördiga och lerhaltiga jordarna i Mälardalen ger oss överlag höga skördar med god kvalitet.
Gården driver ett aktivt jordbruk där man odlar;
– 50% höstvete för brödkvalitet
– 25% korn för maltkvalitet
– 20% raps
– 5% gräsfrö och Sveriges nordligaste sockerbetor

Rapsen förädlas på gården, där man tar tillvara den goda och nyttiga oljekvaliteten. Oljan kallpressas och säljs under varumärket Nyborgs (www.nyborgs.se). Vid pressningen får man en biprodukt – rapskaka – vilken säljs som nyttigt djurfoder.

Torkanläggning
Nyborg byggde under 2010 en ny torkanläggning som har en torkkapacitet på 27 ton/timme och lagringsutrymme på 4300 m3. I anslutning till torkanläggningen finns en våg för in- och utvägning av allt spannmål med datoriserad terminal.