OM NYBORGS GÅRD

Nyborgs Gård ligger i Mälardalen och är känt sedan 1400-talet. Nuvarande huvudbyggnad är uppförd på 1600-talet. Gården drivs idag av Nils Bosson med familj, som för traditionen vidare.

Jordbruket är storskaligt och drivs på egen ägd areal och arrenderad mark. Gården förvaltar 1200 hektar mark, varav egen ägd mark är 400 hektar skogsmark samt 350 hektar jordbruksmark därtill arrenderas 450 hektar.

Markerna består av skog och friska lerjordar där man odlar spannmål och oljeväxter till livsmedel. En mindre Highland Cattle och Gutefår-besättning betar de Mälarnära strandängarna.