SPANNMÅLSHANDEL

Sedan 2010 har man börjat att i mindre skala köpa in spannmål. Detta ger angränsade lantbruksföretag möjligheter till torkning och lagring i närområdet. Det är ett smidigt och enkelt sätt som gynnar båda parter.

Gården ser det som en positiv utveckling för framtiden, då man utvecklar ytterliggare ett ben i verksamheten och därmed ökar användningen av torkanläggningen.